Angular 4 CLI

Angular CLI, hay Angular Command Line Interface, giúp chúng ta dễ dàng bắt đầu với bất kì project Angular nào. Với Angular CLI, chúng ta có thể tạo ra các component, pipe, directive,… nhanh chóng bằng cách chỉ sử dụng dòng lệnh. Ở các bài trước, chúng ta đã được làm quen với Angular CLI rồi. Bài này mình tổng hợp lại một số lệnh Angular CLI thường dùng.

Để sử dụng Angular CLI thì chúng ta cần cài đặt nó thông qua dòng lệnh

npm install -g @angular/cli

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có một số command cơ bản như sau

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Các câu lệnh thường sử dụng trong Angular CLI
Câu lênhGhi chú
ng new PROJECT-NAMETạo project Angular mới tên là PROJECT-NAME
ng g component new-componentTạo component mới có tên là new-component
ng g directive new-directiveTạo directive mới có tên là new-directive
ng g pipe new-pipeTạo pipe mới có tên là new-pipe
ng g service new-serviceTạo service mới có tên là new-service
ng g module my-moduleTạo module mới có tên là my-module
ng serve –port 3006 –openBiên dịch project, chạy ở cổng 3006 và tự động mở lên trình duyệt khi biên dịch xong

Khi một module, component hay service được tạo ra thì chúng sẽ tự động được cập nhật bên trong module ngoài cùng là app.module.ts.

Nội dung bài học về các lệnh thường dùng trong Angular CLI đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *