Bài 06: Constant Arrays trong PHP7

Trong bài này chúng ta tìm hiểu đến một sự thay đổi lớn trong việc gán giá trị cho các hằng số trong PHP đó là việc bổ sung gán giá trị là mảng cho hằng số, đây là một sự thay đổi rất hay.

Trước tiên mình tìm hiểu về cách khai báo hằng trong PHP version <= 5.6 đã nhé.

1. Khai báo hằng trước đây

Trước đây khi khai báo hằng số thì bạn chỉ được phép gán kiểu dữ liệu đơn giản cho các hằng số đó, các kiểu dữ liệu đơn giản như là kiểu Int, kiểu String, boolean, … Bạn không thể gán kiểu dữ liệu mảng, object cho hằng số được.

Ví dụ

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

define('DOMAIN', 'kiso.vn');
define('AUTHOR', 'Nguyễn Văn Cường');

2. Khai báo hằng trong PHP7

Tuy nhiên với PHP7 thì bạn có thể gán giá trị cho hằng số là một mảng gồm nhiều phần tử, riêng đối với Object thì không thể gán được.

Ví dụ:

define("INFO", array(
    'DOMAIN' => 'kiso.vn',
    'AUTHOR' => 'Nguyễn Văn Cường'
));

Rất tiện lợi phải không các bạn. Thay vì phải định nghĩa hai hằng số thì mình chỉ cần định nghĩa một hằng số là được. Vấn đề bây giờ để truy xuất đến một phần tử trong mảng hằng số đó thì phải làm như thế nào? Các bạn xem ví dụ nhé.

define("INFO", array(
    'DOMAIN' => 'kiso.vn',
    'AUTHOR' => 'Nguyễn Văn Cường'
));

echo INFO['DOMAIN']; // Kết quả: kiso.vn
echo INFO['AUTHOR']; // Kết quả: Nguyễn Văn Cường

Thật tuyệt vời 🙂

3. Lời kết

Với sự thay đổi này thì cá nhân mình thấy nó rất tiện lợi trong việc lưu trữ dữ liệu bởi vì chúng ta chỉ cần khai báo một hằng số và truy xuất các phần tử thông qua cú pháp của mảng.

Danh sách file tải về

Tên file tải vềPass giải nén
Tải bài học định dạng PDF kiso.vn hoặc gameportable.net