Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn lập trình viên. Nhưng bạn có nghĩ trong SASS cũng hỗ trợ vòng lặp for? Đương nhiên là có bởi vì SASS giống như là một ngôn ngữ lập trình CSS vậy. Và trong bài này ta cùng tìm hiểu cú pháp của vòng lặp for nhé.

1. Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp những đoạn CSS có chung cấu trúc nhưng chỉ khác một điểm nào đó và điểm đó phải thực có sự tương đồng (cùng bước nhảy) với nhau. Ví dụ chúng ta có đoạn HTML như sau:

<div class="content">
  <div id="item-1">

  </div>
  <div id="item-2">

  </div>
  <div id="item-3">

  </div>
  <div id="item-4">

  </div>
</div>

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Và để viết CSS cho từng ID thì hơi lâu, vì vậy ta sẽ sử dụng vòng lặp trong SASS và đương nhiên sau khi biên dịch nó sẽ tự động gán CSS vào từng id như CSS thông thường.

SCSS:

@for $i from 1 through 4 {
  #item-#{$i}{
    background: red
  }
}

CSS sau khi biên dịch:

#item-1 {
 background: red; 
}

#item-2 {
 background: red; 
}

#item-3 {
 background: red; 
}

#item-4 {
 background: red; 
}

Nhìn vào ví dụ này ta có được cấu trúc vòng lặp for như sau:

@for $i from $begin_value through $end_value {
  // do some thing
  // Để lấy giá trị $i thì ta sử dụng cú pháp
  // #{$i}
}

Và để lấy giá trị của $i mỗi vòng lặp thì ta sử dụng cú pháp #{$i}.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng cú pháp sau:

@for $i from $begin_value to $end_value {
  // do something
}

Với cú pháp này vòng lặp sẽ bỏ đi bước lặp cuối cùng nên tổng só lần lặp là (n-1).

Ví dụ: Viết lại ví dụ trên với cú pháp thứ hai

SCSS:

@for $i from 1 to 4 {
  #item-#{$i}{
    background: red
  }
}

CSS sau khi biên dịch:

#item-1 {
  background: red; 
}

#item-2 {
  background: red; 
}

#item-3 {
  background: red; 
}

2. Một ví dụ về vòng lặp for trong SASS

Giả sử minh:có một Mixin như sau:

@mixin grid($i){
  @if ($i == 1){
    background: red;
  }
  @else if ($i == 2){
    background: blue;
  }
  @else if ($i == 3){
    background: yellow;
  }
  @else{
    background: pink;
  }
}

Nếu mình muốn sử dụng Mixin đó bốn lần với bốn tham số từ 1 -> 4 thì sử dụng vòng lặp như sau:

@for $i from 1 through 4 {
  .grid-#{$i} {
    @include grid($i);
  }
}

Và đây là CSS sau khi biên dịch:

.grid-1 {
  background: red; 
}

.grid-2 {
  background: blue; 
}

.grid-3 {
  background: yellow; 
}

.grid-4 {
  background: pink; 
}

Quá đơn giản phải không nào.

3. Lời kết

Chúng ta còn hai vòng lặp quan trọng cần phải học nữa đó là vòng lặp while và vòng lặp each nên bạn thấy tình hình ngày càng hấp dẫn phải không nào :3 Tuy nhiên bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số toán tử thường dùng trong SASS đã nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *