Bài 11: jQuery Mobile – Collapsibles

Collapsible là hiệu ứng khi bạn click vào dấu cộng thì nó sẽ mở rộng ra hoặc thu gọn lại nhằm thu nhỏ không gian hiển thị giúp giao diện thân thiện với người dùng hơn. Nội nội dung bên trong có thể là các menu, image, slide hay các widget bất kì khác.

jquery mobile Collapsible 1 png

1. Collapsible trong jQuery Mobile

Để tạo Collapsible trong jQuery Mobile thì bạn chỉ cần thêm thuộc tính data-role="collapsible" vào thẻ div ngoài cùng, sau đó bên trong chia làm hai phần:

 • Header: là phần nằm trong các thẻ từ h1 – h6
 • Content: là tất cả các phần nằm phía dưới

jquery mobile Collapsible 2 png

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="collapsible">
  <h6>Tiêu đề</h6>
  <div class="ui-content">
    Chào mừng bạn đến với kiso.vn
  </div>
</div>

2. Cấu hình Collapsible Expanded

Để cấu hình nội dung ban đầu ở chế độ ẩn hay mở rộng (expanded) thì ta sử dụng thuộc tính data-collapsed="false/true".

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
  <h6>Tiêu đề</h6>
  <div class="ui-content">
    Chào mừng bạn đến với kiso.vn
  </div>
</div>

3. Cấu hình Collapsible mini size

Để cấu hình Collapsible ở dạng mini size thì ta bổ sung thuộc tính data-mini="true".

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="collapsible" data-mini="true">
  <h6>Tiêu đề</h6>
  <div class="ui-content">
    Chào mừng bạn đến với kiso.vn
  </div>
</div>

4. Thay đổi Collapsible icon 

Theo mặc định icon của Collapsible  là dấu cộng lúc đóng và dấu trừ lúc mở. Nhưng bạn có thể thay đổi bằng nhóm icon khác bằng cách sử dụng hai thuộc tính data-collapsed-icon="carat-d" và data-expanded-icon="carat-u". Trong đó các giá trị icon do bạn lựa chọn.

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="collapsible" data-collapsed-icon="carat-d" data-expanded-icon="carat-u">
  <h6>Tiêu đề</h6>
  <div class="ui-content">
    Chào mừng bạn đến với kiso.vn
  </div>
</div>

5. Fieldset và Legend

Trường hợp nội dung của Collapsible là một Form thì bạn phải sử dụng FieldsetLegend.

Ví dụ: XEM DEMO

<form>
  <fieldset data-role="collapsible">
    <legend>Register Form</legend>
    <label for="textinput-f">Your name:</label>
    <input type="text" placeholder="Your name" value="">
    <label for="textinput-f">Gender:</label>
    <div data-role="controlgroup">
      <input type="checkbox" name="checkbox-1-a" id="checkbox-1-a">
      <label for="checkbox-1-a">Male</label>
      <input type="checkbox" name="checkbox-2-a" id="checkbox-2-a">
      <label for="checkbox-2-a">Female</label>
      <input type="checkbox" name="checkbox-3-a" id="checkbox-3-a">
      <label for="checkbox-3-a">None</label>
    </div>
  </fieldset>
</form>

6. Non-inset Collapsible

Theo mặc định thì nội dung sẽ nằm bên trong và được bo lại bởi đường viền, nhưng nếu bạn muốn nội dung nằm tách rời và không có đường viền đó thì có thể sử dụng thuộc tính data-inset="false".

Ví dụ: XEM DEMO

<div data-role="page">
  <form>
    <fieldset data-role="collapsible" data-inset="false">
      <legend>Get email</legend>
      <label for="textinput-f">Your email:</label>
      <input type="text" placeholder="Your email" value="">
    </fieldset>
  </form>
</div>

7. Lời kết

Còn nhiều demo khác nữa nhưng bản chất là kết hợp nhiều widget trong jQuery Mobile mà thôi.

Bài này mình dừng tại đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến Table trong jQuery Mobile.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *