Bài 29 – Sự khác nhau giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4 – Phần 1

Chào các bạn!

Trước khi đi vào chi tiết sự khác biệt giữa 3 phiên bản Bootstrap 3 và Bootstrap 4, mình muốn hỏi 1 câu: đã có bao bạn đã từng sử dụng cả 2 phiên bản Bootstrap? Và khi dùng bootstrap 4, các bạn có nhận ra được ở bootstrap 4 đã có những sự thay đổi gì so với bootstrap 3 hay không?
Bài viết này mình sẽ liệt kê một số điểm khác biệt (không phải tất cả) giữa 2 phiên bản bootstrap 3 và 4 – chỉ những cái mà 2 phiên bản đều dùng.

Thực tế, sẽ có nhiều bạn và cả mình đều chưa sử dụng hết những điều mà mình sắp liệt kê dưới đây. Tuy nhiên để tìm hiểu thêm thì đó cũng là 1 điều không tồi phải không?

ComponentBootstrap 3Bootstrap 4
Global
Source CSS FilesLESSSCSS
Primary CSS Unitpxrem
Media Queries Unitpxpx
Global Font Size14px16px
Default FontsHelvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serifSử dụng “native font stack” tức là font mặc định của người dùng. Tuy nhiên vẫn có font dự phòng là Helvetica Neue, Arial, and sans-serif
Grids
Grid Tiers4 loại: xs, sm, md, lg5 loại: xs, sm, md, lg, xl. Thực tế, ở bootstrap 4 đã bỏ xs khỏi màn hình nhỏ nhất. Do đó, col- * bao gồm tất cả các thiết bị (không cần chỉ định kích thước trong trường hợp này).
Offsetting ColumnsSử dụng col--offset- classes để set cho offset columns. Ví dụ: col-md-offset-4.Sử dụng offset- classes để set offset columns. Ví dụ: offset-md-4. Ở bootstrap 4 đã bỏ tiền tố col- trong phần offset
Tables
Dark/inverse TablesKhông hỗ trợThêm dark/inverse tables với the .table-dark class. Lưu ý: trước khi phát hành Beta 2, sử dụng .table-inverse class. Sau đó được thay thế bằng .table-dark class trong Beta 2.
Table Head StylesKhông hỗ trợThêm vào table head styles class.thead-light và class .thead-dark . Lưu ý: trước khi phát hành Beta 2, bắt buộc phải sử dụng .table-default class và the .table-dark class. Tuy nhiên sau khi phát hành bản Beta 2 đã được thay thế bằng .table-light và .table-dark class.
Condensed Tables.table-condensed.table-sm
Contextual ClassesBootstrap 3 không sử dụng tiền tố .table- cho Contextual classes. Ví dụ, khi table ở trạng thái active thì ở Bootstrap 3 chỉ thêm .active còn ở Bootstrap 4 sẽ là .table-active. Điều này tương tự cho cả 5 contextual keywords (active, success, info, warning, danger).Thêm tiền tố .table- vào mỗi contextual classs
Responsive TablesThêm class .table-responsive vào cha của nóThêm class .table-responsive vào <div> cha của nó
Forms
Horizontal FormsYêu cầu sử dụng .form-horizontal class. Form không nhất thiết phải dùng class .row khi sử dụng grid (mặc dù class này là bắt buộc khi sử dụng grid nói chung trong bootstrap 3)Bootstrap 4 đã class .form-vertical – không còn cần thiết để hiển thị horizontal forms. Thay vào đó, form yêu cầu phải thêm class .row khi sử dụng grid hoặc class .form-row khiến cho form nhỏ gọn hơn.
Horizontal FormsThêm class .control-label khi sử dụng grid cho form layoutBootstrap 4 thêm class .col-form-label grid cho form layout. Lưu ý rằng ban đầu Bootstrap 4 đã sử dụng .form-control-label class nhưng tạm thời thay đổi nó thành .col-form-label class.
Checkboxes and Radio ButtonsSử dụng .radio, .radio-inline, .checkbox, hoặc .checkbox-inline để hiển thị checkbox hoặc radio buttonSử dụng .form-check, .form-check-label, .form-check-input, và .form-check-inline để hiển thị checkbox hoặc radio button.
Form Control SizeSử dụng .input-lg và .input-sm để tăng hoặc giảm size của 1 input-controlSử dụng .form-control-lg và .form-control-sm để tăng hoặc giảm size của 1 input-control
Form Label SizeKhông có class cụ thể để thay đổi kích thước của labelBootstrap 4 giới thiệu các class .col-form-label-sm và .col-form-label-lg để tăng hoặc giảm size của label cho phù hợp với kích thước của form liên quan.
Help TextSử dụng .help-block để hiển thị help textBootstrap 4 sử dụng .form-text để hiển thị help text
Validation and Feedback IconsBao gồm các trạng thái validate của form như error, warning, and success. Bootstrap 3 sử dụng glyphicons để hiển thị các trạng thái nàyCác style của validation không có sẵn trong bootstrap 4. Thay vào đó là sử dụng message validation của form trong bootstrap
LegendsKhông sử dụng class style cho form legendsCó thể sử dụng .col-form-label class cho <legend> để sử dụng nó như 1 label
Static textSử dụng .form-control-static để hiển thị static text thay vì control.Trong bootstrap 4, .form-control-static class được thay đổi thành .form-control-plaintext.
Custom FormsKhông hỗ trợBootstrap 4 giới thiệu custom forms để thay thế cho cái mặc định của trình duyệt

Do bài viết quá dài nên mình sẽ viết thành 2 phần. Những phần khác nhau còn lại mình sẽ giới thiệu vào bài sau.

Bài viết được tham khảo từ https://www.quackit.com/bootstrap/bootstrap_4/differences_between_bootstrap_3_and_bootstrap_4.cfm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *