Bài giảng hệ quản trị CSDL Oracle – Ths Kim Phụng

Chào các bạn, hôm nay mình sưu tầm được bộ slide bài giảng về hệ quản trị CSDL Oracle của cô Nguyễn Thị Kim Phụng, giảng viên trường đại học CNTT. Bộ slide này cô dùng để giảng dạy bộ môn Oracle tại các trường đại học mà cô đang công tác.

Nội dung chính của bộ slide học Oracle

Bộ slide gồm hai chương và được chia làm 2 slide khác nhau. Slide đầu tiên là chương 1 và cũng là chương mở đầu cho phần căn bản còn slide thứ hai là chương nâng cao.

Chương 1: Giới thiệu các công cụ SQL * Plus, iSQLPlus, OEM và Ngôn ngữ truy vấn SQL

 • Giới thiệu Oracle, các phiên bản.
 • Công cụ SQL*Plus
 • Công cụ iSQLPlus
 • Công cụ OEM
 • Ngôn ngữ SQL (Các lệnh định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu, điều khiển dữ liệu, phân quyền users, roles).
 • Các lệnh giao tác
 • Sequences, Views, Indexes, Synnonym
 • Oracle data dictionary

Chương 2: Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Giới thiệu PL/SQL.
 • Khối lệnh trong PL/SQL (block),
 • Khai báo biến và hằng số, các kiểu dữ liệu
 • Các lệnh điều kiện (IF, CASE), rẻ nhánh (GOTO), lệnh lặp (while…loop, for…loop)
 • Xử lý ngoại lệ (Exception) trong Oracle
 • Cursors: định nghĩa, phân loại cursor: tường minh và tiềm ẩn, cách sử dụng
 • Function, Procedure, Trigger, Package

Nhìn chung kiến thức trong bộ slide này cũng tương đối dễ học, vì là dạng bài giảng nên chỉ dùng để tham khảo là chính, kiến thức không đủ để bạn có thể nắm vững hệ quản trị CSDL Oracle.

Các bạn hãy tải bộ slide này về để tham khảo trong quá trình học Oracle nhé, chúc các bạn học tốt.

Danh sách file tải về

Tên file tải vềPass giải nén
Tải slide bài giảng Oracle – Kim Phụng kiso.vn hoặc gameportable.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *