Bridge Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn Bridge Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ. Đây là một loại pattern thuộc nhóm Structural Design Pattern trong C#.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bridge Design Pattern là gì? Cách triển khai nó trong C# và một vài ví dụ cụ thể về nó.

Bridge Design Pattern trong C# là gì?

Bridge Desing Pattern có chức năng tách một phần Abstraction (trừu tượng) khỏi Implementation (triển khai) của nó để cả hai khác nhau một cách độc lập.

Trong Bridge Design Pattern gồm có hai phần:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Abstraction.
  • Implementation.

bridge 01 png

Bridge Design Pattern cho phép phần Abstraction và phần Implementation phát triển độc lập. Code client chỉ có thể truy cập phần Abstraction mà không cần quan tâm đến phần Implementation.

Bridge Design Pattern tách phần Abstraction và phần Implementation thành hai class khác nhau. Điều này nghĩa là, khi thay đổi trong một hệ thống phân cấp này sẽ không bị ảnh hướng đến hệ thống phân cấp khác.

Cách triển khai và ví dụ về Bridge Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện triển khai Bridge Design Pattern trong C# thông qua một ví dụ cụ thể. Hãy cùng mình thực hiện từng bước nhé!

Bước 1: Tạo Abstract LED TV.

Tạo một interface với tên là LED TV. Interface này có ba phương thức đó là: SwitchOff(), SwitchOn(), SetChannel(). Interface này sẽ được thực hiện bởi các class Implementation.

Bước 2: Tạo Concrete LED TV.

Tạo hai class SamSungLedTv và class SonyLedTv. Hai class này triển khai interface LEDTV và cung cấp Implementation cho các phương thức SwitchOn(), SwitchOff(), SetChannel().

Sử dụng phương thức SwitchOn() để bật, SwitchOff() để tắt và SetChannel() để thay đổi số kênh.

Bước 3: Tạo Abstract Remote Control

Tạo class có tên là AbstractRemoteControl với ba phương thức

Ta

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *