Các tiêu chuẩn ISO trong kiểm thử phần mềm

Nhiều tổ chức trên toàn cầu xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn khác nhau để cải thiện nhu cầu chất lượng phần mềm của họ. Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn một số tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi liên quan đến Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử

1. ISO / IEC 9126

Tiêu chuẩn này đáp ứng yêu cầu xác định các yếu tố quyết định đến chất lượng của một phần mềm:

 • Mô hình chất lượng
 • Thước đo bên ngoài
 • Thước đo bên trong
 • Thước đo chất lượng sử dụng

Tiêu chuẩn này trình bày một nhóm thuộc tính chất lượng cho bất kỳ phần mềm nào như:

 • Chức năng
 • Độ tin cậy
 • Khả năng sử dụng
 • Tính hiệu quả
 • Bảo trì
 • Khả năng di chuyển

Nhóm thuộc tính chất lượng nói trên được chia thành các yếu tố nhỏ, bạn có thể nghiên cứu chi tiết các tiêu chuẩn.

2. ISO / IEC 9241-11

 • Phần 11 của tiêu chuẩn này đề cập đến mức độ mà sản phẩm có thể được sử dụng bởi người dùng cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể mà hiệu quả, hữu dụng và hài lòng đối với một bối cảnh cụ thể.
 • Tiêu chuẩn này đề ra một khuôn khổ mô tả các thành phần hữu dụng và mối quan hệ giữa chúng. Trong tiêu chuẩn này, tính hữu dụng được nhấn mạnh về hiệu suất và sự hài lòng của người dùng. Theo ISO 9241-11, tính hữu dụng phụ thuộc vào ngữ cảnh và mức độ hữu dụng sẽ thay đổi khi bối cảnh thay đổi.

3. ISO / IEC 25000: 2005

ISO / IEC 25000: 2005 thường được biết đến như một tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn cho các yêu cầu và đánh giá chất lượng phần mềm (SQuaRE). Tiêu chuẩn này hỗ trợ tổ chức và tăng cường quá trình liên quan đến yêu cầu chất lượng phần mềm và những đánh giá về chúng. Trong thực tế, ISO-25000 thay thế tiêu chuẩn ISO-9126 và ISO-14598. SQuaRE được chia thành các phần như sau: 

 • ISO 2500n – Phòng Quản lý Chất lượng
 • ISO 2501n – Bộ phận mô hình chất lượng
 • ISO 2502n – Bộ phận đo lường chất lượng
 • ISO 2503n – Bộ phận yêu cầu chất lượng
 • ISO 2504n – Bộ phận Đánh giá Chất lượng

Nội dung chính của SQuaRE là:

 • Khái niệm và định nghĩa
 • Mô hình tham chiếu
 • Hướng dẫn chung
 • Hướng dẫn cụ thể

Tiêu chuẩn liên quan đến Yêu cầu Kỹ thuật (tức là quy trình, quy hoạch, đo lường và đánh giá)

4. ISO / IEC 12119

Tiêu chuẩn này đề cập đến các gói phần mềm được cung cấp cho khách hàng. Nó không tập trung hay phân tán quá trình sản xuất của khách hàng. Nội dung chính có liên quan đến các mục sau:

 • Thiết lập các yêu cầu cho gói phần mềm.
 • Hướng dẫn kiểm tra gói phần mềm đã được cung cấp dựa trên các yêu cầu đã chỉ định.

5. Một số tiêu chuẩn khác

Một số tiêu chuẩn khác liên quan đến quy trình Đảm bảo chất lương (QA) và Kiểm thử (Testing) được đề cập dưới đây:

STTTiêu chuẩn & mô tả
1

IEEE 829

Tiêu chuẩn dành cho định dạng văn bản được sử dụng trong các giai đoạn kiểm thử phần mềm khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2

IEEE 1061

Một phương pháp để thiết lập các yêu cầu về chất lượng, xác định, triển khai, phân tích và xác nhận quy trình và sản phẩm của các chỉ số chất lượng phần mềm.

3

IEEE 1059

Hướng dẫn cho kế hoạch kiểm chứng và xác minh phần mềm.

4

IEEE 1008

Một tiêu chuẩn để kiểm thử đơn vị.

5

IEEE 1012

Một tiêu chuẩn để kiểm chứng và xác nhận phần mềm

6

IEEE 1028

Một tiêu chuẩn để kiểm thử phần mềm.

7

IEEE 1044

Một tiêu chuẩn để phân loại phần mềm bất thường.

8

IEEE 1044-1

Một hướng dẫn để phân loại phần mềm bất thường.

9

IEEE 830

Hướng dẫn để phát triển hệ thống các đặc tả yêu cầu.

10

IEEE 730

Một tiêu chuẩn cho các kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

11

IEEE 1061

Tiêu chuẩn cho các chỉ số chất lượng phần mềm và phương pháp luận.

12

IEEE 12207

Một tiêu chuẩn cho quy trình phát triển phần mềm và dữ liệu vòng đời phát triển.

13

BS 7925-1

Các thuật ngữ được sử dụng trong kiểm thử phần mềm.

14

BS 7925-2

Một tiêu chuẩn cho kiểm thử thành phần phần mềm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *