Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#. Đây là một dạng bài tập căn bản thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại. Điều này giúp các bạn hiểu rõ hơn và có thể so sánh các cách với nhau.

Chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa C#

Trong phần này mình sẽ tạo một chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Nội dung sẽ được nhập bởi người dùng.

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo một chuỗi str kiểu string. Sau đó sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

//khai báo một chuỗi str kiểu string
string str = "";
//yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
Console.Write("n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
str = Console.ReadLine();

Tiếp đến sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chuỗi vừa nhập thành chữ in hoa sau đó gán ngược lại cho str.

//sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa
str = str.ToUpper();

Và cuối cùng là hiển thị kết quả vừa chuyển đổi ra màn hình console.

//hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
Console.Write("n Chuoi sau khi in hoa la: {0}", str);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một chuỗi str kiểu string
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
      Console.Write("n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
      str = Console.ReadLine();
      //sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa
      str = str.ToUpper();
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
      Console.Write("n Chuoi sau khi in hoa la: {0}", str);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai30 01 png

Chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường C#

Việc chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường được thực hiện tương tự như việc chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa. Thay vì sử dụng phương thức ToUpper() thì ta sẽ sử dụng phương thức ToLower() để chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một chuỗi str kiểu string
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
      Console.Write("n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
      str = Console.ReadLine();
      //sử dụng phương thức ToLower() để chuyển đổi chữ in hoa thành chữ in thường
      str = str.ToLower();
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
      Console.Write("n Chuoi sau khi in thuong la: {0}", str);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai30 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại. Đây là các bài tập cơ bản giúp các bạn nắm vững kiến thức căn bản của lập trình, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *