Cách cộng hai số nguyên trong C

Trong bài tập C này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cộng hai số nguyên, qua bài này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử cộng, và hàm printf, scanf trong C.

Ví dụ cộng hai số trong ngôn ngữ C

Để giúp chương trình trở nên linh động hơn thì ta sẽ yêu cầu người dùng nhập hai số nguyên từ bàn phím, kết quả sẽ in ra tổng của hai số này.

#include <stdio.h>
int main() {  

  int num1, num2, sum;
  
  printf("Nhap 2 so tu nhien: ");
  scanf("%d %d", &num1, &num2);

  // tinh tong 2 so
  sum = num1 + num2;   
  
  printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d", num1, num2, sum);
  printf("n-------------------------n");
  printf("Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn");
  return 0;
}

Kết quả: Mình đã nhập vào hai số 2 và 3 nên kết quả sẽ trả về 5.

bai tap c PNG

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Qua bài này bạn đã biết cách sử dụng toán tử + trong C, chcú bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *