Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#. Đây là bài tập thường gặp khi học các ngôn ngữ lập trình, nó được áp dụng khá nhiều.

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều cách khác nhau để đảo ngược một số và một chuỗi, cùng mình tìm hiểu thôi nhé.

1. Đảo ngược một số trong C#

Để đảo ngược một số ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp while với điều kiện là số nhập vào number > 0. Áp dụng các phép toán chia lấy dư và lấy nguyên để đảo ngược số được nhập vào, sau đó hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so : ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int reminder, reverse = 0;
      while (number > 0)
      {  
        reminder = number % 10;
        reverse = (reverse * 10) + reminder;
        number = number / 10;
      }
      Console.WriteLine($"So dao nguoc cua {number} la : {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

bai5 01 png

2. Đảo ngược một chuỗi trong C# sử dụng Foreach

Việc đảo ngược một chuỗi cũng khá đơn giản, tương tự như đảo ngược một số. Ta sử dụng vòng lặp for lặp từ vị trí length-1 (độ dài của chuỗi trừ 1) trở về 0 với bước nhảy i–. Vòng lặp for có tác dụng in từ vị trí cuối cùng trở về vị trí đầu tiên và gán vào biến reverse.

Sau khi thực hiện xong vòng lặp for ta chỉ cần hiển thị biến reserve ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi : ");
      string name = Console.ReadLine();
      string reverse = string.Empty;
      for (int i = name.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        reverse += name[i];
      }
      Console.WriteLine($"Chuoi dao nguoc cua {name} la: {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai5 02 png

3. Đảo ngược một chuỗi sử dụng phương thức Array.Reverse trong C#

Trong class Array của C# cung cấp một phương thức Array.Reverse để đảo ngược một chuỗi. Ta sẽ khai báo và sử dụng phương thức này để đảo ngược một chuỗi do người dùng nhập vào.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string name = Console.ReadLine();
      char[] nameArray = name.ToCharArray();
      Array.Reverse(nameArray);
      string reverse = new string(nameArray);
      Console.WriteLine($"Chuoi dao nguoc cua {name} la: {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai5 03 png

Như vậy là chúng ta đã hiện xong các chương trình đảo ngược một số và một chuỗi theo các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *