Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số chính phương trong C#. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình C#.

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng mình tìm hiểu xem số chính phương là số như thế nào tron C# đã nhé.

Số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • 4 là số chính phương vì căn bậc hai của 4 là 2 hay 2 bình phương bằng 4.
 • 5 không phải là số chính phương vì căn bậc hai của 5 là một số thập phân.

Kiểm tra một số có phải số chính phương hay không trong C#

Đầu tiên mình sẽ tạo một hàm soCP() với tham số nhận vào là một số nguyên n để kiểm tra số n đó có phải là số chính phương hay không.

//Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
static bool soCP(int n)
{
  int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
  if (sqr * sqr == n)
  {
    return true;
  }
  else return false;
}

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tram sau đó gọi hàm soCP() để kiểm tra số người dùng vừa nhập. Sau đó hiển thị kết quả ra màn hình console.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
    static bool soCP(int n)
    {
      int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
      if (sqr * sqr == n)
      {
        return true;
      }
      else return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra
      Console.Write("n Nhap vao so can kiem tra: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra số vừa nhập
      if (soCP(n))
      {
        Console.WriteLine("n So {0} la so chinh phuong.", n);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("n So {0} khong phai la so chinh phuong.", n);
      }

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai34 02 pngbai34 03 png

Xuất các số chính phương trong mảng C#

Để xuất các số chính phương trong mảng, việc đầu tiên chúng ta cần nhập vào các phần tử trong mảng. Yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử và giá trị cho các phần tử.

//khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
//sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
Console.Write("n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
int[] arr = new int[n];

//sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
  Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
  arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Tiếp đến ta sử dụng vòng lặp for trong C# để lặp từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng trong mảng. Gọi hàm soCP() để kiểm tra từng phần tử đó, nếu là số chính phương thì hiển thị ra màn hình.

//sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng,
//mỗi lần lặp ta gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra phần tử đó, nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình.
Console.Write("n Cac so chinh phuong co trong mang la: ");
for (int i = 1; i < n; i++)
{
  if (soCP(arr[i]))
  {
    Console.Write(arr[i] + " ");
  }
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
    static bool soCP(int n)
    {
      int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
      if (sqr * sqr == n)
      {
        return true;
      }
      else return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];

      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng,
      //mỗi lần lặp ta gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra phần tử đó, nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình.
      Console.Write("n Cac so chinh phuong co trong mang la: ");
      for(int i = 1; i < n; i++)
      {
        if (soCP(arr[i]))
        {
          Console.Write(arr[i] + " ");
        }
      }

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai34 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số chính phương trong C#. Đây là dạng bài tập giúp rèn luyện tính tư duy về thuật toán trong lập trình. Vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *