Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#. Đây là một dạng bài tập giúp các bạn làm quen với việc nhập xuất mảng và thao tác với mảng trong C#.

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn tại trong mảng được nhập bởi người dùng hay không?

Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Đầu tiên chúng ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào một mảng. Cần phải nhập vào số lượng phần tử có trong mảng và các giá trị của từng phần tử.

//khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
//sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
Console.Write("n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
int[] arr = new int[n];
int i;
//sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
for (i = 0; i < arr.Length; i++)
{
  Console.Write("n Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
  arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra sự tồn tại trong mảng C#.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

//Yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm 
Console.Write("n Nhap vao gia tri can kiem tra: ");
int item = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, mỗi lần lặp như vậy so sánh giá trị của phần tử vơi giá trị mà người dùng nhập. Nếu bằng nhau thì hiển thị ra vị trí của phần tử đó và thông báo cho người dùng biết là giá trị đó có tồn tại trong mảng.

//mỗi lần lặp như vậy ta sẽ so sánh từng phần tử với giá trị nhập vào bởi người dùng
for (i = 0; i < n; i++)
{
  if (arr[i] == item)
  {
    //nếu nó bằng nhau thì hiển thị ra màn hình vị trí tồn tại của số đó
    Console.WriteLine("n {0} dang ton tai o vi tri {1}", item, i + 1);
    break;
  }
}

Ful code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];
      int i;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write("n Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //Yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm 
      Console.Write("n Nhap vao gia tri can kiem tra: ");
      int item = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ đầu đến cuối mảng
      //mỗi lần lặp như vậy ta sẽ so sánh từng phần tử với giá trị nhập vào bởi người dùng
      for(i = 0; i < n; i++)
      {
        if(arr[i] == item)
        {
          //nếu nó bằng nhau thì hiển thị ra màn hình vị trí tồn tại của số đó
          Console.WriteLine("n {0} dang ton tai o vi tri {1}", item, i + 1);
          break;
        }
      }
      //nếu lặp đến cuối mảng mà vẫn không có số nào bằng item thì item không tồn tại trong mảng
      if (i == n)
        Console.WriteLine("n {0} khong ton tai trong mang.", item);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả 1:

bai41 01 png

Kết quả 2:

bai41 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#. Đây là một dạng bài tập cơ bản trong mảng, các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *