Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó. Bởi nó vừa áp dụng kiến thức toán học cơ sở, tư duy logic và các kiến thức cơ bản trong lập trình.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất bằng hai cách khác nhau để các bạn có thể so sánh. Bắt đầu thôi nào !!!

Tìm số lớn nhất trong ba số trong C#

Trong chương trình này mình sẽ tìm số lớn nhất trong ba số được nhập từ bàn phím bởi người dùng.

Đầu tiên thì ta cần khai báo các biến và yêu cầu người dùng nhập vào bằng Console.Write()Console.ReadLine().

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

//khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
int a, b, c;
//yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
Console.Write("n Nhap vao so thu nhat: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("n Nhap vao so thu hai: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("n Nhap vao so ket thuc: ");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Tiếp đến sử dụng câu lệnh điều kiện if else để so sánh a, b và c. Số nào lớn hơn thì hiển thị ra màn hình console bằng Console.WriteLine().

//so sánh số a với hai số còn lại, nếu lớn hoặc bằng thì số a chính là số lớn nhất
if (a >= b && a >= c)
  Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", a);
//trường hợp số b lớn hơn hoặc bằng số a và c thì b là lớn nhất
else if (b >= a && b >= c)
  Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", b);
else
  //và trường hợp cuối cùng c là số lớn nhất
  Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", c);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
      int a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
      Console.Write("n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so ket thuc: ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //so sánh số a với hai số còn lại, nếu lớn hoặc bằng thì số a chính là số lớn nhất
      if (a >= b && a >= c)
        Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", a);
      //trường hợp số b lớn hơn hoặc bằng số a và c thì b là lớn nhất
      else if(b >= a && b >= c)
        Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", b);
      else
      //và trường hợp cuối cùng c là số lớn nhất
        Console.WriteLine("n {0} la so lon nhat.", c);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai40 01 png

Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi trong C#

Ngoài cách sử dụng câu lệnh if else để so sánh như bình thường, ta còn có thể sử dụng toán tử ba ngôi để so sánh. Chương trình dưới đây mình sẽ sử dụng nó để so sánh và tìm ra số nhỏ nhất trong ba số.

Đương nhiên rồi, việc đầu tiền ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào số cần so sánh. Ở đây ta cần khai báo thêm biến result để lưu kết quả và biến temp là biến tạm để so sánh.

//khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
//biến result là số lớn nhất, biến temp là biến tạm dùng để so sánh
int a, b, c, result, temp;

Bây giờ chỉ cần sử dụng toán tử ba ngôi để so sánh và tìm ra số nhỏ nhất, sau đó hiển thị ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
      //biến result là số lớn nhất, biến temp là biến tạm dùng để so sánh
      int a, b, c, result, temp;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
      Console.Write("n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so ket thuc: ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //dùng toán tử ba ngôi để so sánh a và b, số nào lớn hơn thì gán cho temp
      temp = a < b ? a : b;
      //tiếp tục dùng toán tử ba ngôi so sánh c với biến temp, số nào lớn hơn thì gán cho result
      result = c < temp ? c : temp;
      //cuôi cùng chỉ cần hiển thị result ra màn hình vì đây là số lớn nhất
      Console.WriteLine("n So nho nhat la: {0}", result);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai40 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong C#. Đây là các bài tập cơ bản nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể làm quen, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *