Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ước số của một số nguyên trong C#. Trước khi thực hiện các bạn cần hiểu ước số là gì? cùng với đó là các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C# để lập trình nhé.

Như chúng ta được học ở toán học cơ sở, thì ước số được hiểu đơn gian là:

Số a chia hết cho số b thì b là ước số của a và a là bội số của b

Ví dụ: Ta có 6 chia hết cho 3 và 2, vì vậy 2 và 3 là ước số của 6 và 6 là bội số của 2 và 3.

Tìm ước số của một số nguyên có sẵn trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần khai báo một biến number và khởi tạo giá trị cho nó, ở đây mình đã gán giá trị là 100.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Dựa vào định nghĩa của ước số, ta thực hiện đi tìm ước số của number = 100. Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, số nào mà 100 chia hết thì đó là ước số của nó.

Cứ mỗi lần mà nó chia hết thì in số đó ra màn hình, vì đó chính là ước số mà ta cần tìm.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến number và khởi tạo giá trị cho nó là 100
      int number = 100;
      //hiển thị các ước số của 100 ra màn hình
      Console.Write("n Cac uoc so cua {0} la: ", number);
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến number
      //xem số nào mà number chia hết thì in ra màn hình vì đó chính là ước số của number
      for(int i = 1; i <= number; i++)
      {
        if(number % i == 0)
        {
          Console.Write(i + "t");
        }
      }
      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai36 01 png

Tìm ước số của một số nguyên được nhập từ bàn phím trong C#

Để có thể tìm ước số của một số nguyên linh hoạt hơn thay vì gán sẵn dữ liệu cho nó ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm. Bằng cách sử dụng Console.Write() và Console.ReadLine().

//yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
 Console.Write("n Nhap vao so can tim uoc so: ");
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến number là số cần tìm ước số
      int number;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
      Console.Write("n Nhap vao so can tim uoc so: ");
      number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị các ước số của 100 ra màn hình
      Console.Write("n Cac uoc so cua {0} la: ", number);
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến number
      //xem số nào mà number chia hết thì in ra màn hình vì đó chính là ước số của number
      for(int i = 1; i <= number; i++)
      {
        if(number % i == 0)
        {
          Console.Write(i + "t");
        }
      }

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai36 02 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm các ước số của một số nguyên trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình C#, hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *