Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai trong C#. Trong các bài toán thường có sử dụng phép tính căn bậc hai, vì vậy chúng ta cần biết cách giải quyết nó khi gặp.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để thực hiện tính căn bậc hai bằng hai cách khác nhau.

Tính căn bậc hai bằng hàm tự định nghĩa trong C#

Trong chương trình này mình sẽ thực hiện tính căn bậc hai của một số được nhập bởi người dùng bằng cách tự địng nghĩa hàm.

Mình có hàm squareRoot() để tính căn bậc hai của tham số truyền vào như sau, các bạn có thể tham khảo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

//tạo hàm squareRoot để tính căn bậc hai của tham số đầu vào
static double squareRoot(int number)
{
  double temp;
  double sr = number / 2;

  do
  {
    temp = sr;
    sr = (temp + (number / temp)) / 2;
  } while ((temp - sr) != 0);
  return sr;
}

Việc tiếp theo đơn giản chỉ là yêu cầu người dùng nhập vào một số sau đó gọi hàm squareRoot() để tính căn bậc hai.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //tạo hàm squareRoot để tính căn bậc hai của tham số đầu vào
    static double squareRoot(int number)
    {
      double temp;
      double sr = number / 2;

      do
      {
        temp = sr;
        sr = (temp + (number / temp)) / 2;
      } while ((temp - sr) != 0);
      return sr;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến a là số cần tính
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a
      Console.Write("n Nhap vao so can tinh: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm squareRoot() đã tạo ở trên để tính căn bậc hai và hiển thị kết quả ra màn hình.
      //Kêt quả được làm trong tới 3 chữu sô thập phân
      Console.WriteLine("n Can bac hai cua so {0} sau khi lam tron la: {1}", a , Math.Round(squareRoot(a), 3));

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai38 01 png

Tính căn bậc hai bằng hàm Math.Sqrt() trong C#

Trong thư viện Math cung cấp cho chúng ta một hàm để tính căn bậc hai đó là hàm Math.Sqrt().

Math.Sqrt(a), trong đó a là số cần tính căn bậc hai

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến a là số cần tính
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a
      Console.Write("n Nhap vao so can tinh: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng hàm Math.Sqrt() để tính căn bậc hai và hiển thị kết quả ra màn hình.
      //Kêt quả được làm trong tới 3 chữu sô thập phân
      Console.WriteLine("n Can bac hai cua so {0} sau khi lam tron la: {1}", a , Math.Round(Math.Sqrt(a), 3));

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai38 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình tính căn bậc hai trong C#. Đây là các kiến thức cơ bản trong lập trình vì vậy hãy nắm nó thật kỹ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *