Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#. Đây là các bài tập cơ bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình, điều này giúp các bạn làm quen với các câu lệnh trong một ngôn ngữ nào đó.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đã nhé.

Như các bạn đã được học ở toán cơ sở thì diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức:

Diện tích = chiều dài x chiều rộng, (s = a x b)

Và chu vi hình chữ nhật được tính theo công thức:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2, P = (a + b) x 2

Ví dụ: Ta có hình chữ nhật A có chiều dài a = 5 và chiều rộng b = 4, khi đó ta tính như sau:

SA = a x b = 5 x 4 = 20
PA = (a + b) x 2 = (5 + 4) x 2 = 18

1. Tính chu vi hình chữ nhật trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tính chu vi hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ người dùng. Đầu tiên ta cần khai báo chiều dài, chiều rộng và chu vi hình chữ nhật.

Nhận đầu vào từ người dùng, sau đó thực hiện tính chu vi dựa vào công thức đã đưa ra và hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double a, b, P;
      Console.Write("Nhap vao chieu dai a: " );
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao chieu rong b: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      P = (a + b) * 2;
      Console.Write($"Chu vi hinh chu nhat la: {P}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai15 01 png

2. Tính diện tích hình chữ nhật trong C#

Tương tự như tính chu vi, để tính được diện tích ta cần xác định được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Vì vậy cần lấy đầu vào từ người dùng, sau đó tính diện tích dựa vào công thức rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double a, b, S;
      Console.Write("Nhap vao chieu dai a: " );
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao chieu rong b: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      S = a * b;
      Console.Write($"Dien tich hinh chu nhat la: {S}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai15 02 png

Trên đây là hai chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng các câu lệnh thành thạo nhé. Hãy làm những cái cơ bản rồi mới thực hiện những cái nâng cao, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *