Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính giai thừa của một số trong C#. Đây là một kiến thức cơ bản, được áp dúng rất nhiều trong các bạn toán logic.

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản, giai thừa của một số là tích của các số nguyên dương giảm dần từ số đó đến 1. Giai thừa của n được ký hiệu là n!.

Ví dụ: Ta có 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120.

1. Tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp for

Việc đầu tiên ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính giai thừa, bằng cách sử dụng phương thức ReadLine().

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

int n, giaithua = 1;
Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());

Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến số n với bước nhảy i++. Trong vòng lặp ta thực hiện tính tích của biến giaithua với i. Sau khi vòng lặp kết thúc ta sẽ được kết quả lưu vào biến giaithua.

for(int i = 1; i <= n; i++)
{
  giaithua *= i;
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, giaithua = 1;
      Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 1; i <= n; i++)
      {
        giaithua *= i;
      }
      Console.WriteLine($"{n}! = {giaithua}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 01 png

2. Tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp while

Việc tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp while cũng tương tự tự như vòng lặp for. Về cơ bản thì cả hai đều hoạt động khá giống nhau, chỉ khác nhau về cấu trúc triển khai.

int i = 1;
while(i <= n)
{
   giaithua *= i;
   i++;
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, giaithua = 1, i = 1;
      Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      while(i <= n)
      {
        giaithua *= i;
        i++;
      }
      Console.WriteLine($"{n}! = {giaithua}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính giai thừa của một số bằng hai cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *