Chương trình Visual Basic Hello World

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cú pháp Visual Basic cơ bản bằng cách viết chương trình Hello World.

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản. Ngôn ngữ này không phân biệt chữ hoa chữ thường và nó được thiết kế cho những người mới làm quen với lập trình.

1. Viết chương trình Visual Studio Hello World

Hãy tạo project Visual Studio lên, sau đó tạo một project tên là HelloWorld, bạn sẽ thấy giao diện như sau:

vb console app structure png

Quan sát trên hình bạn sẽ thấy ứng dụng có một hàm Main(), đây chính là hàm mà Visual Console sẽ chạy đầu tiên mỗi khi run chương trình.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bây giờ bạn hãy sửa file Module1.vb với nội dung như sau:

Imports System

Module Module1

  Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello World!")
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit.")
    Console.ReadLine()
  End Sub 

End Module

Mình đã sử dụng rất nhiều đoạn code mới lạ trong chương trình VB này. Những thứ này rất mới lạ với các bạn, nhưng đừng quá lo lắng vì mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo.

2. Cấu trúc chương trình VB Hello World

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu những dòng code phía trên đó một cách chi tiết hơn.

Imports System

Dòng này có ý nghĩa khai báo sử dụng thư viện System của VB, tức System là namespace của một thư viện có sẵn trong ngôn ngữ VB.

Thư viện này chứa những hàm mà ta đã sử dụng phía dưới như: WriteLine(), ReadLine() …

Sau này nếu bạn tự tạo ra thư viện riêng thì cũng dùng cú pháp import lib_namespace để khai báo sử dụng.

Module Module1

Từ khóa Module dùng để định nghĩa một module nào đó, và Module1 chính là tên của module cần định nghĩa.

Sub Main()

Từ khóa Sub dùng để khai báo một hàm, và Main chính là tên của hàm cần khai báo.

Hàm main() là một hàm đặc biệt, khi bạn chạy chương trình VB thì trình biên dịch sẽ chạy hàm nay đầu tiên.

End Sub chính là phần đóng hàm, tức là nội dung bên trong hàm sẽ bắt đầu bằng Sub Main() và kết thúc là End Sub.

Console.WriteLine() / ReadLine()

Đây là hai hàm dùng để in thông tin ra màn hình console và nhận thông tin từ bán phím.

Cả hai hàm này đều nằm trong thư viện System mà ta đã Import ở dòng đầu tiên.

3. Chạy chương trình VB Hello World

Để chạy chương trình Visual Basic (VB) thì bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctr + F5 nhé. Hoặc click vào nút Start trên thanh menu bar cũng được.

csharp run program in visual studio png

Sau khi chạy chương trình trên bạn sẽ thu được kết quả như sau:

csharp hello world example result png

Đây chính là cách chạy chương trình Hello World được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *