Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì nó là bài tập căn bản để luyện tập.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập Chuỗi chữ thường và chương trình sẽ chuyển đổi nó thành Chuỗi chữ hoa.

Ví dụ: Chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa.

Logic theo sau trong chương trình:

Tất cả các ký tự chữ thường (a đến z) có các giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 97 đến 122 và các ký tự chữ hoa tương ứng (A đến Z) có giá trị ASCII thấp hơn 32. Ví dụ, ’một người có giá trị ASCII 97 và’ Một người có giá trị ASCII 65 (97-32). Áp dụng tương tự cho các bảng chữ cái khác. Dựa trên logic này, mình đã viết chương trình C dưới đây để chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  char str[25];
  int i;
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  for(i=0;i<=strlen(str);i++){
   if(str[i]>=97&&str[i]<=122)
     str[i]=str[i]-32;
  }
  cout<<"Chuỗi sau khi được chuyển thành chữ hoa là "<<str;
  cout<<"n------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

chuoi chu hoa JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *