Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân.

Đây là một bài tập khá đơn giản vì vậy các bạn hãy nắm rõ trước khi bước qua các bài tập phức tạp hơn.

Để chuyển được số nhị phân sang sô thập phân thì các bạn cần nắm rõ khái niệm của hai loại số này, khi đó mới có thể tìm ra cách giải quyết.

Số thập phân thì chắc các bạn cũng đã rõ, đó là những con số thường ngày mà chúng ta hay sử dụng, còn số nhị phân là số mà chỉ có số 0, 1 và nó có 8 chữ số đại diện cho 8 bit.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Các bạn hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

Trong chương trình này, mình đã tạo một hàm binaryToDecimal () do người dùng định nghĩa để chuyển đổi nhị phân sang thập phân. Chương trình này lấy số nhị phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số thập phân bằng hàm.

Sau đó tạo hàm main() và yêu cầu người dùng nhập vào số nhị phân cần chuyển rồi gọi hàm binaryToDecimal () để thực hiện công việc chuyển đổi.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int binaryToDecimal(long binarynum)
{
  int decimalnum = 0, temp = 0, remainder;
  while (binarynum!=0)
  {
    remainder = binarynum % 10;
    binarynum = binarynum / 10;
    decimalnum = decimalnum + remainder*pow(2,temp);
    temp++;
  }
  return decimalnum;
}

int main()
{
  long binarynum;
  cout<<"Nhập vào số nhị phân cần chuyển đổi(bao gồm 8 số): ";
  cin>>binarynum;

  cout<<endl<<"Số nhị phân sau khi được đổi thành thập phân là: "<<binaryToDecimal(binarynum);
  cout<<"n--------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so nhi phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

jc hie

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *