Cơ sở kiểm thử – Test basis

1. Cơ sở kiểm thử – Test Basis là gì?

2. Kịch bản minh họa Test basis

Xem xét một kịch bản, trong đó khách hàng gửi yêu cầu thêm chức năng “cho phép gửi đơn đặt hàng qua email” vào Đặt chỗ chuyến bay.

Mặc dù, chức năng “cho phép gửi đơn đặt hàng qua email” chưa được phát triển, nhưng hãy thử và phát triển một vài test cases cho yêu cầu này.

Một vài test cases được liệt kê dưới đây:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Kiểm thử phản hồi khi Email hợp lệ được nhập và click Gửi
  • Kiểm thử phản hồi khi Email không hợp lệ được nhập và click Gửi
  • Kiểm thử phản hồi khi Email trống và click Gửi

Bạn cũng có thể đã nhận ra rằng để tạo ra các test cases, bạn cần xem xét cơ sở cho kiểm thử của mình. Đó là Test Basis. Test Basis này có thể là ứng dụng thực tế đang kiểm thử (Application Under Test – AUT) hoặc thậm chí có thể theo kinh nghiệm nhưng hầu hết các trường hợp, như trong trường hợp này sẽ dựa trên các tài liệu.

Trên thực tế, đây là những gì xảy ra trong các giai đoạn của V- Model.

test basis png

Test Plans được tạo bằng các tài liệu tương ứng và khi code đã sẵn sàng, sẽ sẵn sàng để thực hiện kiểm thử.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *