Comment trong Oracle

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào cũng cho phép lập trình viên có thể viết comment, nó giúp lập trình viên ghi lại những lưu ý để sau này dễ chỉnh sửa, hoặc giúp người khác hiểu được ý nghĩa của đoạn code đó.

Comment trong Oracle

Comment là những đoạn text mà trình biên dịch sẽ bỏ qua, nó sẽ tự hiểu đoạn code đó là comment và không cần phải biên dịch và cũng không báo lỗi.

Tại sao ta cần comment? Ví dụ khi bạn code một chương trình có hàng trăm dòng, và một ngày nào đó bạn mở nó ra để chỉnh sửa thì bạn sẽ thấy không tự chủ được nữa, nó quá dài và bạn sẽ phải đọc lại từng dòng code để hiểu. Nhưng nếu có comment thì mọi thứ trở nên đơn giản, chỗ nào bạn thấy là mấu chốt thì bạn comment lại.

Chúng ta có hai loại comment, thứ nhất là single line và thứ hai là multiple line.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Comment Single Line

Có hai cách, thứ nhất là sư dụng dấu -- và thứ ai là sử dụng /* */.

-- comment goes here
/* comment goes here */
SELECT suppliers.supplier_id
/* Author: kiso.vn */
FROM suppliers;
SELECT  /* Author: kiso.vn */  suppliers.supplier_id
FROM suppliers;
SELECT suppliers.supplier_id  -- Author: kiso.vn
FROM suppliers;

Comment Multiple lines

Ta sử dụng /* */ để viết comment đa dòng.

SELECT suppliers.supplier_id
/*
 * Author: kiso.vn
 * Purpose: To show a comment that spans multiple lines in your SQL statement.
 */
FROM suppliers;
SELECT suppliers.supplier_id /* Author: kiso.vn
Purpose: To show a comment that spans multiple lines in your SQL statement. */
FROM suppliers;

Lời kết

Trên là hai cách comment ta hay sử dụng khi viết truy vấn CSDL với Oracle, với chức năng này sẽ giúp ta giải thích những đoạn code phức tạp, giúp chương trình trở nên dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *