Đảo ngược một số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược một số trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm về các vòng lặp For, While và cách hoạt động của nó như thế nào.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện ví dụ sử dụng vòng lặp While để thực hiện công việc đảo ngược.

Ví dụ 1: Chương trình đảo ngược một số trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số num, sau đó dùng vòng lặp while để đảo ngược số này bằng cách chia lấy dư và chia lấy phần nguyên để đảo ngược.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int num,rem,reverse_num=0;
  //Input number
 cout<<"nNhập vào số num:";
  cin>>num;
  while(num>=1)
  {
   rem = num % 10;
   reverse_num = reverse_num * 10 + rem;
   num = num / 10;
  }
  cout<<"nReverse of input number is: "<< reverse_num;
  return 0;
  cout<<"----------------------- n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

dao nguoc so JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược một số trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *