Data types trong Oracle

Để tối ưu trong việc lưu trữ thì Oracle phân chia dữ liệu thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại sẽ có đồ dài nhất định và phù hợp với từng trường hợp. Chúng ta có các nhóm chính như: character, numeric, date/time, LOB and rowid datatypes.

Vì dịch ra tiếng Việt sẽ dài dòng và khó hiểu nên mình giữ nguyên tiếng Anh nhé.

1. Character Datatypes

Character Datatypes hay còn gọi là kiểu dữ liệu kí tự, nó là kiểu chuỗi và mỗi kiểu sẽ có độ dài khác nhau.

Data Type SyntaxOracle 9iOracle 10gOracle 11g
char(size)2000 bytes.2000 bytes.2000 bytes.
nchar(size)2000 bytes.2000 bytes.2000 bytes.
nvarchar2(size)4000 bytes.4000 bytes.4000 bytes.
varchar2(size)

4000 bytes.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

32KB in PLSQL.

4000 bytes.

32KB in PLSQL.

4000 bytes.

32KB in PLSQL.

long2GB.2GB.2GB.
raw2000 bytes.2000 bytes.2000 bytes.
long raw2GB.2GB.2GB.

2. Numeric Datatypes

Data Type Syntax
number(p,s)
numeric(p,s)
float
dec(p,s)
decimal(p,s)
integer
int
smallint
real
double precision

3. Date/Time Datatypes

Data Type Syntax
date
timestamp (fractional seconds precision)
timestamp (fractional seconds precision) with time zone
timestamp (fractional seconds precision) with local time zone
interval year
(year precision)
to month
interval day
(day precision)
to second (fractional seconds precision)

4. Large Object (LOB) Datatypes

Data Type Syntax
bfile
blob
clob
nclob

Trên là danh sách các kiểu dữ liệu trong Oracle, mình cũng không muốn dịch ra tiếng việt vì dài dòng lắm, bạn tự tham khảo nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *