Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi

Bài này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi bằng Java.

Qua bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm được một phương thức mới đó là toLowerCase().

Đây là một bài tập khá đơn giản, giúp các bạn nắm vững hơn về vòng lặp For.

Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi

Ở ví dụ này chúng ta có hai biến đó là vcount count để giữ số nguyên âm và phụ âm tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đổi từng ký tự của chuỗi thành chữ thường bằng phương thức toLowerCase() để dễ so sánh.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh từng ký tự của chuỗi với các nguyên âm “a,e,i,o,u” bằng cách sử dụng phương thức charAt(), nếu trùng khớp thì tăng count lên.

public class DemNguyenAm {
  public static void main(String[] args) {
    String str = "HELLO WORLD";
    int vcount = 0, ccount = 0;
    str = str.toLowerCase();
    for(int i = 0; i < str.length(); i++) { char ch = str.charAt(i); if(ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') { vcount++; } else if((ch >= 'a'&& ch <= 'z')) {
      ccount++;
    }
    }
    System.out.println("Số nguyên âm: " + vcount);
    System.out.println("Số phụ âm: " + ccount);
  }
}

Kết quả:

dem nguyen am phu am JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số nguyên âm phụ âm trong trong một chuỗi. Chúc các bạn thực hiên thành công!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *