Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java

Trong chương trình này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang thập phân trong ngôn ngữ Java.

Có hai cách sau để chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân:

 1. Sử dụng phương thức Integer.parseInt () của lớp Integer.
 2. Thực hiện chuyển đổi bằng cách viết logic của riêng bạn mà không sử dụng bất kỳ phương pháp được xác định trước nào.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang thập phân sử dụng phương thức Integer.parseInt ().

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số nhị phân cần chuyển bằng lớp Scanner, vì vậy cần import trước khi sử dụng.

import java.util.Scanner;
class NhiPhanToThapPhan {
  public static void main(String args[]){
    Scanner input = new Scanner( System.in );
    System.out.print("Nhập vào số nhị phân cần chuyển: ");
    String binaryString =input.nextLine();
    System.out.println("Giá trị số thập phân là: "+Integer.parseInt(binaryString,2));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

nhi phan to thap phan JPG

Ví dụ 2:Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang thập phân sử dụng phương thức tự viết.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ viết một phương thức để chuyển đổi, sau đó gọi phương thức này ở hàm main() để thực hiện công việc chuyển đổi.

import java.util.Scanner;
class NhiPhanToThapPhan {
  public int BinaryToDecimal(int binaryNumber){

    int decimal = 0;
    int p = 0;
    while(true){
      if(binaryNumber == 0){
        break;
      } else {
        int temp = binaryNumber%10;
        decimal += temp*Math.pow(2, p);
        binaryNumber = binaryNumber/10;
        p++;
      }
    }
    return decimal;
  }
  public static void main(String args[]){
    NhiPhanToThapPhan obj = new NhiPhanToThapPhan();
    System.out.println("110 --> "+obj.BinaryToDecimal(110));
    System.out.println("1101 --> "+obj.BinaryToDecimal(1101));
    System.out.println("100 --> "+obj.BinaryToDecimal(100));
    System.out.println("110111 --> "+obj.BinaryToDecimal(110111));
  }
}

Kết quả:

nhi phan to thap phan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân sang thập phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *