Download và cài đặt Apache JMeter

Hệ điều hành Hỗ trợ JMeter

Dưới đây là danh sách các hệ điều hành tương thích với JMeter:

 • Linux
 • Windows
 • Mac OS
 • Ubuntu

Các bước để cài đặt JMeter

Bước 1. Cài đặt Java

Vì JMeter là ứng dụng Java desktop thuần túy, yêu cầu JVM 6 hoặc bản cao hơn. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Java SE Development Kit tại đây. 

1 png

Sau khi cài đặt xong, bạn có kiểm tra xem Java JDK có được cài đặt thành công trong hệ thống của bạn hay không:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong Window / Linux, mở Terminal

Nhập lệnh java -version

Nếu môi trường đã được cài đặt Java thành công, bạn sẽ thấy kết quả như hình bên dưới:

2 png

Nếu không hiển thị như trên, hãy cài đặt lại Java SE hoặc click vào liên kết sau để xem hướng dẫn chi tiết: https://kiso.vn/huong-dan-cai-dat-cau-hinh-va-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-java-1024.html

Bước 2. Download Jmeter

Phiên bản mới nhất của JMeter khi viết series này là Apache JMeter 5.0. Bạn có thể tải xuống tại đây. Bài viết này hướng dẫn cài đặt phiên bản 2.9, quá trình cài đặt vẫn giữ nguyên.

Chọn tệp Binaries (zip hoặc tgz) để tải xuống như trong hình bên dưới:

3 png

Bước 3. Cài đặt

Cài đặt JMeter cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Bạn chỉ cần giải nén tệp zip/tar vào thư mục mà bạn muốn. Không có màn hình cài đặt, chỉ cần giải nén là việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.

Sau khi giải nén xong, cấu trúc thư mục sẽ giống như hình bên dưới:

4 png

Dưới đây sẽ mô tả về các thư mục và tầm quan trọng của các thư mục trong bộ cài đặt JMeter:

 • / bin: Chứa file script JMeter để bắt đầu JMeter
 • / docs: Các files tài liệu JMeter
 • / extras: các tệp phụ có liên quan
 • / lib /: Chứa thư viện Java cần thiết cho JMeter
 • / lib / ext: chứa các tệp jar cốt lõi cho JMeter và các giao thức
 • / lib / junit: Thư viện Junit được sử dụng cho JMeter
 • / printable_docs:

Bước 4. Khởi động JMeter

Bạn có thể khởi động JMeter ở 3 chế độ:

 • Chế độ GUI
 • Chế độ Server
 • Chế độ Command Line

Khởi động JMeter trong chế độ GUI 

Nếu bạn đang sử dụng Window, chỉ cần chạy tập tin /bin/jmeter.bat để khởi động JMeter trong chế độ GUI:

5 gif

Hình dưới đây chú thích các thành phần khác nhau trong GUI JMeter:

6 png

Chạy JMeter trong chế độ non-GUI như thế nào?

Khởi động JMeter trong chế độ Server

Chế độ Server được sử dụng để kiểm thử phân tán (distributed testing), hoạt động như một mô hình client-server. Trong mô hình này, JMeter chạy trên một máy ở chế độ máy chủ (server). Trên máy khách (client), JMeter chạy ở chế độ GUI.

Để khởi động chế độ Server, bạn chạy bin file bin jmeter-server.bat như hình dưới đây:

7 png

Khởi động JMeter ở chế độ command line

JMeter chạy trong chế độ GUI sẽ tiêu thụ nhiều bộ nhớ của máy tính. Để tiết kiệm tài nguyên, bạn có thể chọn chạy JMeter non-GUI. Để chạy JMeter non-GUI, hãy sử dụng các tùy chọn sau:

8 png

Đây là một ví dụ ở chế độ command line

$jmeter -n -t testPlan.jmx - l log.jtl -H 127.0.0.1 -P 8000

9 gif

 

Packages bổ sung

Dựa trên những yêu cầu, bạn sẽ cần một hoặc nhiều Packages bổ sung được liệt kê bên dưới:

 • Java Compiler: Java Compiler cho phép các nhà phát triển xây dựng mã nguồn JMeter và các plugin JMeter khác.
 • SAX XML parser: SAX là API đơn giản cho XML, ban đầu là một API chỉ dành cho Java. Có thể sử dụng SAX XML parser như một sự thay thế XML parser trong JMeter.
 • Email Support: JMeter có khả năng support Email, có thể gửi email dựa trên kết quả kiểm thử, có POP3 (S) / IMAP (S) sampler và SMTP sampler.
 • JDBC driver: Nếu bạn muốn kiểm tra máy chủ cơ sở dữ liệu, bạn phải cài đặt JDBC driver.

Sử dụng JMeter trong Linux

 • Sử dụng JMeter trong Linux cũng giống như trong Window, bạn chỉ cần chạy shell script.
 • Chạy file script jmeter (Tệp này không có phần mở rộng) – chạy JMeter (trong chế độ GUI theo mặc định).
 • Chạy file script jmeter-server – khởi động JMeter ở chế độ server (gọi JMeter script với các tham số thích hợp)
 • jmeter.sh – kịch bản JMeter rất cơ bản, không có tùy chọn JVM nào được chỉ định.
 • mirror-server.sh – chạy JMeter Mirror Server ở chế độ non-GUI
 • shutdown.sh – Shutdown client để dừng chế độ non-GUI một cách tiêu chuẩn.
 • stoptest.sh – Shutdown client để dừng đột ngột chế độ non-GUI.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *