Facade Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm về Facade Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Facade Pattern là gì?

Facade Pattern cung cấp một interface đơn giản và cao cấp nhất cho phía client (máy khách) và cho phép nó truy cập vào hệ thống mà không cần biết bên trong có logic hệ thống nào hay nó hoạt động như thế nào.

Để hiểu rõ hơn cũng như biết được cách triển khai nó như thế nào thì hãy xem chương trình dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Chương trình đơn giản với Facade Pattern.

Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo một interface Animal.

public interface Animal {
  void feed();
}

Sau đó tạo các class cụ thể: Lion, Wolf, Bear.

public class Lion implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con sử tử đang được cho ăn!");
  }
}
public class Wolf implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con chó sói đang được cho ăn");
  }
}
public class Bear implements Animal {
  @Override
  public void feed() {
    System.out.println("Con gấu đang được cho ăn");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Zookeeper với các thuộc tính là lion, wolf, bear ở dạng private.

public class ZooKeeper {
  private Animal lion;
  private Animal wolf;
  private Animal bear;

  public ZooKeeper() {
    lion = new Lion();
    wolf = new Wolf();
    bear = new Bear();
  }

  public void feedLion() {
    lion.feed();
  }

  public void feedWolf() {
    wolf.feed();
  }

  public void feedBear() {
    bear.feed();
  }
}

Bằng cách này chúng ta sẽ không cần quan tâm đằng sau phương thức feed() có những gì.

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả ra màn hình.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ZooKeeper zookeeper = new ZooKeeper();

    zookeeper.feedLion();
    zookeeper.feedWolf();
    zookeeper.feedBear();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

facade pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Facade Pattern. Qua hướng dẫn này mình mong sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Facade Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *