Flyweight Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Flyweight Pattern. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan về Flyweight Pattern và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Flyweight Pattern là gì?

Flyweight Pattern được sử dụng để giảm sự căng thẳng cho JVM và bộ nhớ của nó. Điều này rất quan trọng đối với các thiết bị không có nhiều bộ nhớ, cũng như tối ưu hóa ứng dụng.

Khi một ứng dụng nhất định cần tạo nhiều instance của cùng một class. Khi đó một nhóm chung được tạo để các ứng dụng tương tự có thể được sử dụng lại, thay vì phải tạo lại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Việc triển khai nổi tiếng nhất của Pattern này là String Pool trong Java. Các chuỗi được sử dụng thường xuyên hơn bất kỳ đối tượng nào khác trong ngôn ngữ và do đó, chúng tiêu thụ một phần lớn tài nguyên.

Bằng cách tạo một nhóm các chuỗi chung và gán nhiều biến tham chiếu cho các biến có cùng nội dung. Và chỉ tạo chuỗi mới khi không tìm thấy kết quả phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của Java.

Chương trình đơn giản với Flyweight Pattern.

Như thường lệ, chúng ta sẽ tạo một interface.

public interface Attendee {
  public void listenToConcert();
}

Tiếp đến sẽ tạo một class cụ thể.

public class AttendeeImpl implements Attendee {
  private String name;
  private int age;

  public AttendeeImpl(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public void listenToConcert() {
    System.out.println(name + " Đang nghe buổi hòa nhạc " + age + " tuổi!");
  }
}

Đây là một điểm của Flyweight Pattern. Để trả về một đối tượng mới chỉ khi một đối tượng phù hợp chưa tồn tại:

import java.util.HashMap;

public class AttendeeFactory {
  private static final HashMap attendees = new HashMap();

  public static Attendee getAttendee(String name) {
    AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl)attendees.get(name);
    if(attendeeImpl == null) {
      attendeeImpl = new AttendeeImpl(name);
      attendees.put(name, attendeeImpl);
      System.out.println("Người tham dự mới: " + name);
    }
    return attendeeImpl;
  }
}

Và để xem kết quả, mình sẽ tạo 10 người với tên và tuỗi ngẫu nhiên.

import java.util.Random;

public class FlyweightPattern {

  private static final String[] names = {"Quyền", "Tiến", "Thành", "Hòa"};

  public static void main(String[] args) {
    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
      AttendeeImpl attendeeImpl = (AttendeeImpl) AttendeeFactory.getAttendee(getRandomName());
      attendeeImpl.setAge(getRandomAge());
      attendeeImpl.listenToConcert();
    }
    System.out.println("------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }

  private static String getRandomName() {
    int randomName = new Random().nextInt(names.length);
    return names[randomName];
  }

  private static int getRandomAge() {
    return (int)(Math.random()*80);
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

flyweight pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Flyweight Pattern. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Flyweight Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *