Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#. Đây là dạng bài tập áp dụng kiến thức toán học cơ sở, tư duy logic và kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình C#.

Như các bạn đã biết, phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0. Trong đó a và b là hai cơ số mà chúng ta đã biết, x là số mà chúng ta cần đi tìm.

Giải phương trình bậc nhất trong C#

Trong chương trình này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b để tính phương trình bậc nhất. Sau đó phải xét điều kiện cho a và b.

Nếu a = 0 thì sẽ có hai trường hợp như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • a = 0 và b = 0, thì phương trình có vô số nghiệm.
 • a = b và b != 0, thì phương trình vô nghiệm.

Nếu a != 0 thì nghiệm của phương trình x = -b / a.

*Lưu ý: ở đây mình có sử dụng hàm Math.Round() để làm tròn kết quả lên hai số thập phân.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo hai biến a và b là hai cơ số mà người dùng nhập vào
      int a, b;
      //khai báo biến x là nghiệm của phương trình
      double x;
      //yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
      Console.Write("n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị phương trình bậc nhất mà người dùng vừa nhập dưới dạng ax + b = 0
      Console.WriteLine("n Chuong trinh ban vua nhap la {0}x + {1} = 0.", a, b);
      //kiểm tra a = 0
      if(a == 0)
      {
        //nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình vô số nghiệm
        if(b == 0)
        {
          Console.WriteLine("n Phuong trinh co vo so nghiem.");
        }
        //nếu a = 0 và b != 0 thì phương trình vô nghiệm
        else
        {
          Console.WriteLine("n Phuong trinh vo nghiem.");
        }
      }
      //trường hợp a != 0 thì ta tính theo công thức x = -b/a
      else
      {
        x = (double)-b / a;
        //Sử dụng phương thứ Math.Round() để làm tròn kết quả lên 2 số thập phân
        Console.WriteLine("n Phuong trinh co nghiem x = {0}", Math.Round(x,2));
      }

      Console.WriteLine("nn-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả 1: Khi người dùng nhập vào a và b đều là hai số khác 0.

bai45 01 png

Kết quả 2: Khi người dùng nhập vào a = 0 và b = 0.

bai45 02 png

Kết quả 3: khi người dùng nhập vào a = 0 và b != 0.

bai45 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#. Đây là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn luyện tập và làm quen với lập trình, vì vậy hãy làm thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *