Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++.

Đây là một bài tập khá đơn giản, vì vậy các bạn hãy nắm vững trước khi đi vào các bài tập phức tạp.

Trong toán học phương trình bậc nhất một ẩn là một dạng phương trình căn bản, bao gồm hệ số a, tham số b và một biến x.

ax + b = 0

Nghiệm của phương trình có dạng:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

x = -b / a 

Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn khi chúng ta giải quyết bài toán này trong C++ sẽ như thế nào:

Chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++

Như vậy việc đầu tiên chúng ta sẽ cần có hệ số a và tham số b. Nên chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số này. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm nghiệm x của phương trình như công thức ở trên là x = -b / a

Sau khi tìm được nghiệm của phương trinh chúng ta sẽ thực hiện hiển thị kết quả ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 float x;
 int a,b;
 
 cout<<"Nhập vào hệ số a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập vào hệ số b: ";
 cin>>b;
 cout<<"Phương trình bậc nhất có dạng: "<<a<<"x + "<<b<<" = 0";
 x = (float)-b/a;
 cout<<"nNghiệm của phương trình là: "<<x;
 cout<<"n-------------------------------n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

pt bac nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *