Git – Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng một lệnh rất đặc biệt trong git đó là lệnh đổi tên. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh đổi tên cho remote repository.

1. Rename remote repository

Để đổi tên cho remote thì bạn sử dụng lệnh sau.

$ git remote rename old_name new_name

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • old_name là tên hiện tại
  • new_name là tên bạn muốn đổi sang

Ví dụ: Đổi tên remote kiso sang hoclaptrinh

$ git remote rename kiso hoclaptrnih

rename remote git png

2. Lỗi thường gặp khi rename remote

Remote không tồn tại: Nếu bạn đổi tên của một remote không hề tôn tại thì sẽ gặp lỗi “fatal: No such remote: [remote]“. Vì vậy nếu gặp phải lỗi này thì ban hãy chạy lệnh $ git remote -v để xem tên của nó rồi nhâp lệnh lại cho đúng.

Tên đã tồn tại: nếu bạn rename sang một tên đã tồn tại thì sẽ gặp lỗi trùng tên “fatal: remote [remote] already exists.” Để giải quyết vấn đề này thì bạn hãy chọn một tên khác, hoặc là bạn xóa remote đã tồn tại kia là được.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *