Git – Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt buộc phải nhập thông tin đăng nhập, đây là điều kiện để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị mất. Nhưng nếu mỗi thao tác đều phải nhập usernamepassword thì rất phiền, vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng credential store để lưu trữ mật khẩu trên disk, nghĩa là nó sẽ tự động đăng nhập cho mỗi thao tác của bạn.

1. Lưu mật khẩu với credential store

Để lưu thông tin đăng nhập thì bạn thực hiện các lệnh sau.

  • Bước 1: Chạy lệnh $ git config credential.helper store
  • Bước 2: Thực hiện một thao tác push, lần này git sẽ bắt bạn đăng nhập, nhưng kể từ đó bạn sẽ không cần phải đăng nhập khi thao tác với remote repo.
[Lần đầu nên phải đăng nhập]
$ git config credential.helper store
$ git push http://example.com/repo.git
Username: <type your username>
Password: <type your password>

[Các lần sau không cần đăng nhập]
$ git push http://example.com/repo.git

Quy trình hoạt động như sau: Khi bạn chạy lệnh $ git config credential.helper store thì git sẽ mở file store và ghi nhất mật khẩu của bạn, vì vậy khi bạn thực hiện thao tác đến remote thì git sẽ lấy mật khẩu ở trong đó thay vì yêu cầu bạn nhập.

2. Tùy chọn nâng cao

Bạn có thể xem thêm phần nâng cao tại đây.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]