Git – Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu tiên là chọn công nghệ sử dụng cho dự án, sau đó tạo bộ khung và đẩy lên remote repo. Còn nếu bạn là thành viên của một dự án thì công việc đầu tiên là lấy mã nguồn trên remote về local để thực hiện các công việc, sau đó commit lên remote.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy mã nguồn từ local lên remote trước, còn cách clone từ remote về local thì sẽ trình bày ở một bài khác.

1. Đẩy mới một branch lên remote

Nếu bạn đang khởi động cho dự án thì công việc đầu tiên là thêm remote repository, sau đó thực hiện đẩy branch tại local lên remote bằng lệnh sau.

$ git push --set-upstream [remote] [branch]

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • remote là tên của remote mà bạn đã đặt tại bước thêm remote
  • branch là branch mà bạn muốn đẩy lên, thường thì ta sẽ chọn branch master

Khi bạn thực hiện lệnh này thì git bash sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin usernamepassword, đây chính là thông tin mà bạn đăng nhập vào remote server. Như trong ví dụ dưới đây mình sẽ nhập thông tin tài khoản github của mình vì server remote mình chọn là github.

$ git push --set-upstream kiso master

Sau khi lệnh này thực hiện thành công thì mọi dữ liệu trên local của bạn sẽ được đẩy lên remote, và trên remote cũng sẽ tạo một branch giống tên branch mà bạn đã thiết lập.

2. Đẩy commit với lệnh git push

Sau khi thiết lập với lệnh git push --set-upstream thì trên remote đã có một branch và toàn bộ mã nguồn, vì vậy các thao tác tiếp theo bạn chỉ cần sử dụng lệnh push bình thường. Mỗi lần push nó sẻ hỏi mật khẩu, tuy nhiên bạn đừng lo lắng quá vì bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách lưu mật khẩu để nó bỏ qua bước này.

$ git push

Câu hỏi đặt ra là lệnh này sẽ đẩy lên branch nào? Đương nhiên là nó sẽ đẩy lên branch tương đồng với nhau, nghĩa là nếu ở local bạn đang ở branch master thì khi push lên nó sẽ áp cho branch master trên remote.

Giả sử bạn tạo mới một branch và checkout sang branch đó tại local, lúc này trên remote sẽ không tồn tại branch này, vậy làm sao để thực hiện thao tác push? Lúc này thay vì sử dụng lệnh push thì bạn sử dụng lệnh sau:

$ git push --set-upstream <remote> <branch_name>

Ví dụ: Tạo mới branch cuong và thực hiện đẩy nó lên remote repo.

$ git push --set-upstream kiso cuong

3. Lời kết

Như vậy thông qua bài này mình đã hướng dẫn các bạn cách đẩy dữ liệu lên remote server bằng lệnh push, bên cạnh đó cũng đề cập tới lệnh --set-upstream dùng để đẩy mới một branch lên remote server.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *