Git – Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote trên đó, điều này rất ít bạn có điều kiện làm, may ra công ty lớn thì mới có. Tuy nhiên hiện nay có một số server cung cấp dịch vụ miễn phí (có phí) như github, gitlab … nên bạn có thể sử dụng dịch vụ này của họ để học và quản lý dự án của riêng mình.

Bước đầu tiên bạn cần phải thêm một remote repository vào local repository, điều này có nghĩa là phiên bản tại local sẽ là nơi làm việc của bạn và phiên bản trên remote chính là nơi lưu trữ mã nguồn chính của dự án, tại remote các thành viên sẽ thực hiện các thao tác pull và push để đưa code và lấy code về local.

1. Add remote repository

Để thêm một remote repo vào local repo thì bạn sử dụng cú pháp sau:

$ git remote add [shortname] [url]

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

 • shortname: là tên mà bạn muốn đặt cho remote repo
 • url: là đường dẫn trỏ đến repo, phần đuôi của URL sẽ là .git
$ git remote add kiso https://github.com/TheHalfHeart/kiso.git

git remote add png

Trường hợp bạn đặt tên remote đã tồn tại thì sẽ bị thông báo lỗi là “fatal: remote origin already exists.” Để giải quyết vấn đề này bạn có thể thực hiện 3 thao tác sau:

 • Chọn một cái tên khác.
 • Đổi tên của remote đã tồn tại đó sang tên khác.
 • Xóa remote đã tồn tại đó.

2. Xem remote repo đã thêm

Để xem remote mà bạn đã thêm thì sử dụng lênh $ git remote hoặc $ git remote -v.

$ git remote 
kiso
$ git remote -v
kiso    https://github.com/TheHalfHeart/kiso.git (fetch)
kiso    https://github.com/TheHalfHeart/kiso.git (push)

view remote added git png

3. Thay đổi link của remote repository

Giả sử bạn gõ bị nhầm link của remote repository nên cần phải thay đổi lại link, lúc này bạn hãy sử dụng lệnh sau.

$ git remote set-url <shortname> <link>

Ví dụ: Cập nhật đường link của repo kiso

$ git remote set-url kiso https://github.com/TheHalfHeart/kisorepo.git 

4. Lời kết

Như vậy ta sử dụng lệnh $ git remote để xem danh sách remote đã thêm theo tên, và $ git remote -v để xem thông tin chi tiết của tất cả remote đã thêm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *