Git – Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác nhau, vì vậy sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó chúng ta sẽ thực hiện thao tác merge vào branch master, bước tiếp theo là thực hiện xóa branch đó để tránh xung đột và dễ quản lý mã nguồn hơn.

1. Trạng thái fully merged là gì?

Trước khi tìm hiểu lệnh xóa branch thì bạn cần phải hiểu trạng thái fully merged là gì đã.

Khi bạn tạo một branch và thực hiện một số commit trên đó và chưa thực hiện thao tác merge vào branch master thì nó sẽ đang ở trạng thái not fully merged, còn bạn đã merge rồi thì sẽ ở trạng thái fully merged.

2. Xóa local branch

Để xóa local branch thì bạn thực hiện lệnh sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$ git branch -d branch_name

Trong đó branch_name chính là tên của branch mà bạn muốn xóa. Lưu ý là bạn không thể xóa branch mà bạn đang làm việc, ví dụ bạn đang làm việc trên branch client thì bạn không thể xóa branch client, thay vào đó ban phải checkout sang branch khác để xóa branch client.

Khi chạy lệnh trên sẽ có hai trường hợp xảy ra. 

Trường hợp 1: Nếu branch đang ở trạng thái fully merged thì bạn xóa bình thường.

Trường hợp 2: Nếu branch đang ở trạng thái not fully merged thì git sẽ cảnh báo, lúc này ban phải sử dụng lệnh sau để xóa.​

$ git branch -D branch_name

Trường hợp 2 này ban phải cân nhắc vì nếu xóa branch thì bạn sẽ mất đi các commit đã thực hiện trên đó.

3. Lời kết

Như vậy để xóa một branch thì ta có hai cách, cách nhất là dùng tham số -d cho trường hợp branch đang ở trạng thái fully merged, và dùng tham số -D cho trường hợp branch ở trạng thái not fully merged.

Trước khi delete thì bạn phải cân nhắc thật kĩ nhé, vì sau khi delete thì các commit sẽ xóa khỏi history.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *