Hàm ADDTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ADDTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ADDTIME trả về giá trị giờ/ngày giờ mà sau đó một khoảng thời gian nhất định đã được thêm vào.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ADDTIME trong MySQL là:

ADDTIME( start_value, time )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • start_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà khoảng thời gian được thêm vào.
  • time: Giá trị của khoảng thời gian mà bạn muốn thêm. Nó có thể là một giá trị âm hoặc dương.

3. Version

Hàm ADDTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '5.000001');
Ket qua: '2019-04-02 09:45:25.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '5:4.000001');
Ket qua: '2019-04-02 14:49:20.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '6:2:2.000001');
Ket qua: '2019-04-02 15:47:22.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('2019-04-02 09:45:20.000005', '8 6:3:2.000001');
Ket qua: '2019-04-10 15:48:22.000006'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '0.000008');
Ket qua: '09:45:20.000013'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '9.000006');
Ket qua: '09:45:29.000011'

mysql> SELECT ADDTIME('09:45:20.000005', '9:15:55.003441');
Ket qua: '19:01:15.003446'

mysql> SELECT ADDTIME('06:45:20.000007', '-7:15:25.003441');
Ket qua: '-00:30:05.003434'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *