Hàm array_change_key_case() trong PHP

# Description

# Parameters

Cú pháp: array_change_key_case (array $input, $case = 'CASE_LOWER')

 • $input: Mảng cần chuyển đổi
 • $case: Kiểu chuyển đổi gồm 2 giá trị:
  • CASE_LOWER: chuyển sang chữ thường, tương ứng với số 0
  • CASE_UPPER: chuyển sang chữ hoa, tương ứng với số 1

# Examples

Chuyển key của mảng sang chữ in hoa:

$mang = array(
  'name' => 'thehalfheart',
  'email' => 'thehalfheart@gmail.com',
  'website' => 'kiso.vn'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_UPPER));
// Hoặc array_change_key_case($mang, 1)

Kết quả:

Array
(
  [NAME] => thehalfheart
  [EMAIL] => thehalfheart@gmail.com
  [WEBSITE] => kiso.vn
)

Chuyển key của mảng sang chữ in thường

$mang = array(
  'NAME' => 'thehalfheart',
  'EMAIL' => 'thehalfheart@gmail.com',
  'WEBSITE' => 'kiso.vn'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_LOWER));
// Hoặc print_r(array_change_key_case($mang, 0));
die;

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
  [website] => kiso.vn
)

Quá tuyệt phải không nào 😀

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *