Hàm CLEAN() trong Excel

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CLEAN trong Excel để xóa những ký tự mở rộng – đặc biệt.

1. Hàm CLEAN trong Excel dùng để làm gì?

Hàm CLEAN sẽ xóa tất cả các ký tự không in (print) được khỏi chuỗi văn bản được cung cấp.

Hàm được thiết kế để loại bỏ các ký tự không in được, được biểu thị bằng các số từ 0 đến 31 của mã ASCII 7 bit, thường được tìm thấy khi bắt đầu dữ liệu đã được nhập vào Excel từ các ứng dụng khác.

Cú pháp của hàm Clean là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

CLEAN( text )

Trong đó đối số text là chuỗi mà bạn muốn xóa.

2. Ví dụ hàm CLEAN trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy chức năng Clean được áp dụng cho bốn chuỗi văn bản khác nhau.

clean function examples png

Tất cả bốn ví dụ trên cho cùng một kết quả, đó là chuỗi “clean text“.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *