Hàm CONCAT() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CONCAT trong Excel – đây là hàm mới dùng để thay thế hàm CONCATENATE trước đây.

1. Chức năng của hàm CONCAT trong Excel

Hàm CONCAT của Excel là hàm dùng để kết hợp một chuỗi hoặc các chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp.

Cú pháp của hàm là:

CONCAT ( text1 , [text2] , ...)

Trong đó các đối số text1, text2 là một hoặc nhiều chuỗi văn bản (hoặc mảng của chuỗi văn bản), mà bạn muốn nối với nhau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ghi chú:

  • Hàm Concat có thể xử lý tối đa 254 đối số văn bản .
  • Kết quả của hàm Concat không được vượt quá 32.767 ký tự.
  • Mỗi đối số text được cung cấp có thể là một mảng các chuỗi hoặc giá trị văn bản hoặc một chuỗi văn bản hoặc giá trị.

  • Hàm Concat được giới thiệu lần đầu tiên trong Excel 2019 và do đó không có sẵn trong các phiên bản Excel trước. Nếu bạn có phiên bản Excel cũ hơn, hãy sử dụng hàm Concatenate thay thế.

2. Ví dụ về hàm CONCAT trong Excel

Ví dụ 1 – Ghép văn bản đơn giản

Cột D của bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ đơn giản về hàm Concat.

ham concat trong excel PNG

Ví dụ 2 – Kết hợp Date

Nếu bạn muốn nối ngày trong Excel, bạn cần lưu ý rằng ngày và giờ thực sự được lưu dưới dạng số đơn giản trong Excel và nếu bạn nhập ngày hoặc thời gian trực tiếp vào hàm Concat, số bên dưới sẽ xuất hiện trong văn bản kết quả chuỗi, thay vì ngày hoặc thời gian thực tế.

Do đó, nếu bạn muốn nối ngày hoặc thời gian, trước tiên bạn cần sử dụng [hàm TEXT trong Excel] để chuyển đổi giá trị ngày hoặc thời gian thành chuỗi văn bản. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây:

ham concat trong excel 1 PNG

Lưu ý rằng, trong ví dụ trên:

  • Một không gian bổ sung và chuỗi văn bản bổ sung “, DOB:” đã được sử dụng trong hàm Concat, để phân tách các giá trị trong các ô A2 – C2.
  • Hàm Text đã được sử dụng để chuyển đổi giá trị ngày trong ô C2 thành một chuỗi, sử dụng định dạng ngày “mm / dd / yy”.

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm CONCAT

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Concat trong Excel th có thể là một trong hai nguyên nhân sau đây:

  • Do kết quả của hàm Concat vượt quá 32.767 ký tự
  • Do bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn (trước năm 2019), điều đó không hỗ trợ chức năng Concat.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm CONCAT. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể sử dụng hàm này một cách dễ dàng nhất. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *