Hàm CONV trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONV trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONV chuyển đổi một số từ cơ sở số này sang cơ sở số khác và trả về kết quả dưới dạng giá trị chuỗi

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONV trong MySQL là:

CONV( number, from_base, to_base )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number: Số để chuyển đổi.
  • from_base: Cơ sở số mà số hiện đang được đại diện. from_base có thể nằm trong khoảng từ 2 đến 36.
  • to_base: Cơ sở số để chuyển đổi sang. to_base có thể nằm trong khoảng từ 2 đến 36 hoặc -2 và -36.

3. Version

Hàm CONV có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CONV(3, 10, 2);
Ket qua: '11'

mysql> SELECT CONV(1001, 2, 10);
Ket qua: '9'

mysql> SELECT CONV(75, 10, 16);
Ket qua: '4B'

mysql> SELECT CONV(-75, 10, -16);
Ket qua: '-4B'

mysql> SELECT CONV('5AB', 16, 10);
Ket qua: '1451'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *