Hàm CURRENT_USER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_USER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho tài khoản MySQL được máy chủ sử dụng để xác thực ứng dụng khách hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_USER trong MySQL là:

CURRENT_USER( )

3. Version

Hàm CURRENT_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.6

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_USER();
Ket qua: skip-grants user@skip-grants host

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *