Hàm DAY trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAY trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAY trả về phần ngày của một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAY trong MySQL là:

DAY( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày

Lưu ý: 

  • Hàm DAY trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm DAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAY('2019-03-28');
Ket qua: 28

mysql> SELECT DAY('2019-03-28 15:25:05');
Ket qua: 28

mysql> SELECT DAY('2019-03-8');
Ket qua: 8

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *