Hàm DAYNAME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYNAME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYNAME trả về tên ngày trong tuần cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYNAME trong MySQL là:

DAYNAME( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tên ngày trong tuần.

3. Version

Hàm DAYNAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-28');
Ket qua: 'Thursday'

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-27');
Ket qua: 'Wednesday'

mysql> SELECT DAYNAME('2019-03-27 18:15:15');
Ket qua: 'Wednesday'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *