Hàm DAYOFMONTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFMONTH trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFMONTH trả về phần ngày của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYOFMONTH trong MySQL là:

DAYOFMONTH( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong tháng.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFMONTH trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm DAYOFMONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-29');
Ket qua: 29

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-29 10:20:05');
Ket qua: 29

mysql> SELECT DAYOFMONTH('2019-03-10');
Ket qua: 10

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *