Hàm DAYOFWEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFWEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFWEEK của MySQL trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAYOFWEEK trong MySQL là:

DAYOFWEEK( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong tuần.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFWEEK trả về chỉ số ngày trong tuần trong đó 1 = Chủ nhật, 2 = Thứ Hai, 3 = Thứ Ba, 4 = Thứ Tư, 5 = Thứ Năm, 6 = Thứ Sáu, 7 = Thứ Bảy

3. Version

Hàm DAYOFWEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-28');
Ket qua: 5

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-27');
Ket qua: 4

mysql> SELECT DAYOFWEEK('2019-03-29');
Ket qua: 6

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *