Hàm DAYOFYEAR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAYOFYEAR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DAYOFYEAR trả về ngày trong năm cho một giá trị ngày.

2. Cú  pháp

Cú pháp của hàm DAYOFYEAR trong MySQL là:

DAYOFYEAR( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày trong năm.

Lưu ý:

  • Hàm DAYOFYEAR trả về ngày trong năm (một số từ 1 đến 366) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm DAYOFYEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-03-28');
Ket qua: 87

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-02-21');
Ket qua: 52

mysql> SELECT DAYOFYEAR('2019-01-20');
Ket qua: 20

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *