Hàm DOLLAR() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DOLLAR trong Excel nhé.

1. Hàm DOLLAR trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Excel Dollar làm tròn một số được cung cấp thành một số vị trí thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi số này thành một chuỗi văn bản có định dạng tiền tệ.

Định dạng tiền tệ được sử dụng là định dạng được đặt làm mặc định trên máy tính của bạn.

Cú pháp của hàm Excel Dollar là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

DOLLAR( number, [decimals] )

Trong đó các đối số hàm như sau:

number (số)Số được chuyển đổi thành một chuỗi văn bản.
[decimals] – (số thập phân)

Một đối số số tùy chọn chỉ định số lượng vị trí thập phân sẽ được hiển thị sau dấu thập phân.

Ghi chú:

  • Nếu [số thập phân] bị bỏ qua, nó sẽ nhận giá trị mặc định là 2;
  • Nếu [số thập phân] âm, số được cung cấp được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.

2. Ví dụ về hàm DOLLAR trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy Hàm đô la Excel, được sử dụng để chuyển đổi số 123.591 thành biểu thị văn bản của một loại tiền tệ, được làm tròn thành các số thập phân khác nhau.

ham dollar trong excel PNG

Lưu ý rằng, trong ô A1 của bảng tính ở trên, đối số [số thập phân] được bỏ qua khỏi hàm Dollar, do đó, giá trị mặc định là 2 được sử dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *