Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP có tác dụng di chuyển con trỏ nội bộ của mảng tới phần tử cuối cùng.

Cú pháp

Cú phápend($array);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo end($array);
html

Ta sẽ nhận được kết quả là html cũng chính là phần tử cuối cùng của mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *